به سایت رسا تاسیسات خوش آمدید.در صورت بروز هر گونه مشکل با ما در تماس باشید.

بروز مشکل تأسیساتی و نیاز به رفع مشکل

شما می توانید بر اساس مشاهدات خود از مشکلات تأسیساتی و زیربنایی خود مطالب موجود در وبسایت ما را مطالعه نمایید تا با نحوه ی انجام کار توسط ما و علل و نشانه ها و آثار مشکل به وجود آمده بیشترآشنا شوید.